Wyróżnia nas
profesjonalizm czytaj ...

Księgi rachunkowe

- wtórna kontrola dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym
- dekretacja dokumentów
- uzgadnianie kont rozrachunkowych
- zestawienie obrotów i sald
- sporządzenie listy płac pracowników i zleceniobiorców
- prowadzenie rejestrów zakupu i sprzedaży vat
- prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
- prowadzenie ewidencji wyposażenia
- sporządzanie deklaracji podatkowych
- sporządzenie deklaracji ZUS oraz druków RMUA
- sporządzenie sprawozdania rocznego
- sporządzanie sprawozdań do urzędu statystycznego
- przygotowanie przelewów z opłatami do U.S. i ZUS
- reprezentowanie Klienta przed U.S. i ZUS
- archiwizacja dokumentów

Podatkowe księgi przychodów i rozchodów

- kontrola dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym
- księgowanie zdarzeń gospodarczych w PKPiR
- sporządzenie listy płac pracowników i zleceniobiorców
- prowadzenie rejestru zakupu i sprzedaży vat
- prowadzenie ewidencji środków trwałych wartości oraz wartości niematerialnych i prawnych
- prowadzenie ewidencji wyposażenia
- sporządzanie deklaracji podatkowych
- sporządzanie deklaracji ZUS oraz druków RMUA
- sporządzenie zeznania rocznego
- przygotowywanie bilansów (ocena działalności)
- przygotowywanie przelewów z opłatami do U.S. i ZUS
- reprezentowanie Klienta przed U.S. i ZUS
- archiwizacja dokumentów

Ewidencje podatkowe ryczałtu ewidencjonowanego

- kontrola dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym
- zapis przychodów w ewidencji sprzedaży
- wyliczenie zobowiązania podatkowego
- sporządzenie listy płac pracowników i zleceniobiorców
- prowadzenie rejestru zakupu i sprzedaży vat
- prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
- prowadzenie ewidencji wyposażenia
- sporządzanie deklaracji podatkowych
- sporządzanie deklaracji ZUS oraz druków RMUA
- sporządzenie zeznania rocznego
- przygotowywani przelewów z opłatami do U.S. i ZUS
- reprezentowanie Klienta przed U.S. i ZUS
- archiwizacja dokumentów

SPORZĄDZAMY:

• deklaracje podatkowe
• sprawozdania finansowe
• sprawozdania statystyczne
• analizy i prognozy finansowe
• raporty, instrukcje, itp.

Pełna obsługa kadrowa

Oprócz obsługi księgowej, w której zakres wliczone jest sporządzenie listy płac i deklaracji ZUS proponujemy również pełną obsługę kadrowo – personalną. Jest to oferta skierowana do firm, które chcą nam powierzyć całokształt spraw związanych z zatrudnieniem pracowników i zleceniobiorców.

W tym celu podpisywana jest odrębna umowa w ramach, której sporządzamy:

1. Dokumentację i ewidencję personalną pracowników
- prowadzenie akt osobowych (przechowywane w siedzibie biura rachunkowego)
- przygotowywanie dokumentów związanych z nawiązywaniem i rozwiązywaniem stosunku pracy (min. umowa o pracę, wypowiedzenie, świadectwo pracy, inne)
- prowadzenie dokumentacji dotyczącej potwierdzania obecności oraz absencji pracowników
- prowadzenie ewidencji czasu pracy
- sporządzanie harmonogramów czasu pracy (praca zmianowa)
- prowadzenie ewidencji gospodarki odzieżą i obuwiem roboczym
- prowadzenie rejestru wypadków przy pracy i rejestru chorób zawodowych

2. Dokumentację i ewidencję płac
- sporządzenie listy płace
- prowadzenie kartotek wynagrodzeń pracowników
- sporządzanie deklaracji podatkowych

3. Dokumentację prac zleconych
- prowadzenie ewidencji podatkowej pracownika i zleceniobiorców prac zleconych
- przygotowywanie umów zleceń
- sporządzenie listy płac prac zleconych
- sporządzenie deklaracji podatkowych

4. Prowadzenie dokumentacji ZUS
- sporządzanie deklaracji ZUS
- prowadzenie dokumentacji zasiłkowej (zas. chorobowy, rodzinny, macierzyński)
- przygotowywanie raportów RMUA za okresy miesięczne

Dbamy o Państwa czas i wygodę, dlatego proponujemy do wyboru następujące warianty współpracy:

- klasyczna, gdzie klient przyjeżdża z dokumentami do biura, odbiera przelewy osobiście lub pocztą elektroniczną
- z dostawą i odbiorem dokumentów przez biuro
- wirtualną, gdzie klient wysyła do nas dokumenty pocztą, my składamy deklaracje podatkowe w urzędach, a kwoty należności podatkowych przesyłamy mailem lub SMS.
     Nasza oferta obejmuje kompleksową obsługę wszystkich podmiotów gospodarczych. Wykonujemy wszystkie czynności, wymagane przez prawo podatkowe w celu prawidłowego rozliczenia się z fiskusem…
Kontakt
Biuro Rachunkowe
"Profesjonalista"
Agnieszka Kulawiuk
ul. Kurpiowska 2
35-620 Rzeszów
tel.: 660 325 940
e-mail: biuro@profesjonalistaksiegowosc.pl
NIP: 517 01 28 138
Opinie naszych Klientów
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus sed aliquam diam.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus sed aliquam diam.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus sed aliquam diam.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.